Vad finns det kvar att skriva om affären Schenström. Inte så mycket mer, kanske. Affären har fått mycket stort genomslag i media, många är de som är kritiska och statsministern har åsamkat sig själv stor skada och prestigeförlust. Men något måste ändå sägas om Reinfeldts återkommande problem, medarbetarna.

K-G Bergström, politisk kommentator på SVT Rapport hade ikväll en intressant analys över varför Reinfeldt gång efter annan hamnar snett. Han menade, fritt ur mitt minne att Reinfeldts väg till toppen av moderaterna har varit kantad av hårda strider, från undomsförbundet och uppåt. Han har samlat på sig om så inte fiender så ovänner. Folk som han inte kan lita på i utsatta situationer. Med andra ord så är det lite tunnsått omkring honom.

Det har sannerligen märkts av. Medarbetarna är normalt den största tillgången en statsminister kan ha. Över lag så saknar Alliansen tillräckliga erfarenheter för att reagerandet ska kunna gå något så när friktionsfritt. Avsaknaden av ett långt maktinnehav för högern likt det socialdemokratin har erfarenheter från sätter sina tydliga spår. Regeringen Reinfeldt är blåbär i jämförelse.

Nu är väl ändå botten nådd för Reinfeldt, eller kommer det mera elände runt hörnet? Ja troligen, jag väntar med spänning på hur finansmarknadsminister Mats Odell ska förvalta försäljningarna av våra gemensamma tillgångar på över 200 miljarder kronor. Den mannen har nära nog noll förtroende på finansmarknaden. Han är nog näste person till rakning …..

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , , , .

One Response