Bloggen är ett fenomen, företeelse, något allmänt iakttagbart. Något som vi i Sverige engagerat oss i på bred front de senaste åren. Och det är klar att vi måste skaffa oss mer kunskap om denna företeelse.

Bloggen Media Culpa genomför nu sin andra undersökning av svenska bloggare och bloggläsare och behöver deltagare till sin enkät. Svara på enkäten genom att klicka på länken och uppmana gärna fler att delta. Undersökningen tar inte lång tid och frågorna är väl relevanta och intressanta.

Länk till enkät: http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=956142272223

fenomen (senlat. phaeno´menon, av grek. phaino´menon ‘det som visar sig’, av phai´na ‘visa (sig)’, ‘uppenbara’), företeelse, något allmänt iakttagbart; något märkligt eller ovanligt.
Källa: Nationalencyklopedin.

2 Responses