Jag är kvar på socialdemokraternas framtidsdagar. Rubriken ovan syftar på en gamal socialdemokratisk valaffisch. Ilmar Reepalu, Malmö påminnde om den från talarstolen. Det handlar kort om att ge alla en chans. Kunskap ska inte vara en klassfråga.

Mycket av debatten här idag har så långt jag kunna hänga med handlat mycket om de fristående skolorna, om betygen och de nationella proven. Partistyrelsen och Mona har idag sökt stöd för en blocköverskridande uppgörelse med motiveringen att det inte fungerar om vi ska ändra de grundläggande förutsättningarna i skolan vid varje mandatperiods slut. Med andra ord så är socialdemokratin beredda att kompromissa en hel del och att ta ansvar. Vi kan tänka oss betyg tidigare än idag,

”under förutsättningen att barnen under de första skolåren inte ska behöva utsättas för betyg eller betygsliknande omdömen.”

”Prov och betyg som bara syftar till att gradera och sortera elever inbördes leder inte till mer kunskap – det ger bara ökade klyftor och kväver lusten till lärande.”

Citaten avslutningsvis är hämtade från det gemensama uttalande förtroenderådet gjort nu efter debatten. Mona har fått mandat att försöka nå en blocköverskridande överrenskommelse. Det ska bli intressant att se borgarna hantera denna invit.

Mer kommer ……

DN bevakar framtidsdagarna här.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , .

2 Responses