Allt detta hemska våld mot dem mest utsatta. Barn behöver vuxna, vuxna som tar hand om, skyddar och visar kärlek. Hjälp, vad gör vi för att förbättra barnens situation? Jag måste erkänna att jag känner mycket hjälplöshet inför allt våld som drabbar barnen.

Barnens valmanifest här (Bris). Barn skriver till statsministern (Unga Örnar).

SMS:a BRIS till 72 900 så bidrar du med 50 kronor.

One Response