Avknoppning, utmaning och upphandling är i stora drag det den kommunala verksamheten går ut på idag när de borgliga med moderaterna i spetsen styr i huvudstaden och annorstädes. Dessa ord är borgligt språkbruk som används som omskrivningar för en och samma företeelse, en enda handling och den stavas privatiseringar av kommunala verksamheter.

Dessa privatiseringar, i många fall rena realisationer sker i allt större omfattning. Önskemålet är att så mycket som möjligt ska privatiseras må sedan brukare och personal ha andra åsikter.

Det är därför välkommet att socialborgarrådet i Stockholm Ulf Kristersson (m) anser att det inte finns någon anledning att ”splittra det arbete som i dag bedrivs på Maria Ungdom”, länk DN.

- Det finns många samarbeten mellan Stockholms stad och landstinget som inte fungerar, men verksamheten vid Maria Ungdom är ett lysande undantag. Det vore olyckligt om detta arbete lades ut på entreprenad, säger Ulf Kristersson.

Det tråkiga med Ulf Kristerssons inställning är trots allt att verksamheter som enligt honom och majoriteten fungerar dåligt inte får eller ges en chans att förbättra sig. Enligt moderaterna torde så huvuddelen av den kommunala verksamheterna fungera dåligt idag och de därför förtjänar att säljas ut. Att så inte är fallet kan både personal och brukare intyga för många av våra kommunala verksamheter.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en juridisk analys av avknoppning av skolor, länk DN och funnit att avknoppning av skolor visst är möjligt. Detta meddelande tas av moderaterna som en fullständig seger och de låter följaktligen i ett pressmeddelande från gruppledare för moderaterna i Stockholms stads utbildningsnämnd, Cecilia Brinck annonsera att det är “fullt lagligt att knoppa av skolor”.

Moderaterna väljer att försöka se förbi de villkor som ställs i lagen i samband med avknoppningar av skolor. Ett av villkoren är att det måste finnas kommunala alternativ, det måste få finnas kvar skolor i kommunal regi.

Så var inte fallet i min egen stadsdel Bromma efter valet. Då fick stadsdelens rektorer fullt understöd av borgarna då de ville bolagisera samtliga kommunala grundskolor i stadsdelen. Resultatet hade blivit en obefintlig valfrihet och detta uppmärksammades naturligtvis av Skolverket som inte kunde ge sitt tillstånd.

Ett annat villkor är omsorgen om skattebetalarnas pengar. Kommunen får inte behandla våra skattepengar hur som helst, exempelvis är det inte tillåtet att gynna enskilda näringsidkare.

För att åter ta ett exempel från Bromma så hade vi ett ärende i stadsdelsnämnden i oktober förra året. Det var Ängbybarnens förskolor som med samtliga tillgångar, personal, goodwillvärde, hyreskontrakt samt inventarier och brukare skulle överlåtas till ett privat aktiebolag, NAJS AB.

Det enda företaget behövde betala för var inventarier. Alla andra tillgångar fick man gratis. I detta fall handlade de om så mycket som fem förskolor med sammanlagt tretton avdelningar till det fatila priset av 362 250 kronor. En ren realisation med andra ord.

Parallellen med Täby och den omtalade avknoppning av Tibble gymnasium är uppenbar. I det fallet fick rektorn och en lärare ta över skolan för nio miljoner kronor, vilket närmast motsvarade värdet av inventarierna, känns det igen? Marknadspriset skulle ha legat betydligt högre, sannolikt någonstans mellan 20 och 40 miljoner kronor.

Risken är nu uppenbar att Ängbybarnens förskolor och Tibble gymnasium inom kort säljs vidare med stora vinster till nuvarande ägare som följd. Vad händer här med våra skattepengar och vad är moraliskt riktigt i dessa fall?

Majoriteten ser ett egenvärde med privat drift i så många verksamheter som möjligt. Att privat drift inte är utan komplikationer visar sig nu alltmer.

Exempelvis det att Stockholms läns landsting misstänker var tionde privatläkare för fusk till kostnaden av dryga 50 miljoner kronor, länk DN.

Ett annat exempel är den miljonsvindeln av skattemedel med anknytning till sju förskolor i Rinkeby och Tensta som figurerat i media ett tag, länk DN & SvD. Kontrollen av stöd till privata förskolor får hård kritik från både kammaråklagare Björn Rosenlöf och fackförbundet Kommunal.

Privat drift gör på det hela taget svårare med kontroll och insyn i verksamheter som är viktiga för oss skattebetalare. Detta har majoriteten nu så smått börjat inse och de tittar nu sig förvirrat omkring efter lösningar på problemen.

Om majoriteten tittar åt vårt håll, det vill säga åt oss socialdemokrater så finner de flera bra förslag. Exempelvis krav på fler oannonserade inspektioner på samtliga skolor och förskolor; offentlig redovisning vilka privata skolor som vägrar släppa in stadens skolinspektörer; offentliggörande av inspektörernas kvalitetsgranskningar samt krav på kollektivavtal och utbildad personal i fristående verksamhet som finansieras av kommunala medel.

Johanna har skrivit några rader om detta också, Liberalerna vet varken ut eller in.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , .

5 Responses

  1. Pingback: Anonymous
  2. Pingback: In Your Face