Den politiska historierevisionismens frontfigur David Irving dömdes idag till 3 års fängelse i Österrike. Han dömdes för att han i ett tal, som han höll i Wien 1989 ha förnekat Förintelsen vilket är staffbart i Österrike.

Historien om Förintelsen tycks ha ökat i betydelse de senaste åren. Detta samtidigt som många av de överlevande nu har hunnit dö. De överlevandes fysiska vittnesbörd försvinner sakta men säkert. Kvar finns litteraturen och filmen. Där i ligger den ökade betydelsen, tror jag. Vi måste bära med oss detta som ett levande minne och vårda det ömt trots att det är få händelser i världshistorien som gör så ont som minnena av Förintelsen.

De finns de som vill förvägra oss detta och en av dem är David Irving. 1992 blev han i tysk domstol dömt till höga böter för att offentligt uttalat sig om att Auschwitz och dess gaskamrar inte existerat. År 2000 förlorade han en rättegång mot författaren och historiken Deborah E Lipstadt, som i sin bok ”Denying the holocaust” uttalat sig om honom som en rasist och antisemit och som sprider felaktigheter om Förintelsen. Om den rättegången går det att läsa på svenska i den utmärkta boken ”Förintelsen inför rätta” av D.D Guttenplan.

6 Responses

 1. Mycket till yttrandefrihet. Rekommenderar att du läser professor Noam Chomskys artikel “Some Elementary Comments on The Rights of Freedom of Expression” som du kan komma åt genom länken nedan. Artikeln skrevs i samband med den kritik som denne forskare och samhällsaktivist fick då han skrev på en namninsamling till förmån för professor Robert Faurisson yttrandefrihet som är en uttalad kritiker av Förintelsen. Trots att Chomsky inte instämmer med hans forskning så betonar han vikten av yttrandefriheten; något som Du verkar bortse ifrån i detta sammanhang. Ditt inlägg får mig att tänka på ett famöst Chomsky-citat: “If we don’t believe in freedom of expression for people we despise, we don’t believe in it at all.”

  Länk: http://www.zmag.org/chomsky/articles/8010-free-expression.html

 2. Det handlar inte om obekväm information, provocerande texter eller obekväma sanningar i David Irvings fall. Irving driver en medveten linje som går ut på att ljuga och förvanska. En man med en antisemitisk agenda och i Österrike och Tyskland är detta straffbart. Österrike och Tyskland har fått sina lagar på detta område utifrån erfarenheter i historien. Lagar vars tillkomst jag själv inte skulle vilja medverka i. Vi har dock i vårt land en lag mot hets av folkgrupp, en lag jag mer än gärna ställer mig bakom. Fallet med Ahmed Rami och Radio Islam tycker jag i stort är en parallell till både Faurisson och Irving.

  Jag citerar:

  En annan tanke som framförs av Radio Islam är det revisionistiska historiebetraktandet. […….] Utrotningen är varierande en “kommunistisk propagandalögn”, en ‘kapitalistisk Hollywoodprodukt’ eller, som Radio Islam uttrycker det,’ …ingenting annat är än en väldig propagandabluff som dom sionistiska judarna kunnat mångla ut på grund av deras oerhörda makt över västvärldens opinionsförmedling…’ Orden “Holocaustbluffen” och “gaskammarlegenden” har också använts av Radio Islam. Bakom sådana idéer finns bland annat den brittiske historikern David Irving (som bland annat ifrågasätter Anne Franks dagbok). Irving var länge av åsikten att utrotningen visst hade ägt rum, men att Hitler var ovetande. Denna åsikt har han dock övergett för – åsikten att förintelsen aldrig ägt rum.

  Citat från Niklas Schulmans arbete om Radio Islam, http://www.isk.kth.se/~isk_nisc/arbeten/radioislam/radioislam.htm

 3. “Irving driver en medveten linje som går ut på att ljuga och förvanska.”

  Skall han inte ha rätten att uttrycka sina åsikter?

  “Vi har dock i vårt land en lag mot hets av folkgrupp, en lag jag mer än gärna ställer mig bakom”

  Varför ställer du dig bakom den lagen?

 4. Jag uppfattar lagen hets av folkgrupp positivt, som en yttersta garant eller med ett annat ord ett rättsskydd för utsatta grupper i vårt samhälle. Det är en lag som vänder sig mot människor som missbrukar yttrandefriheten för sina egna politiska syften, som medvetet kränker och förnedrar andra människor i yttrandefrihetens namn.

  Lagen är en begränsning av yttrandefriheten men det är jag beredd att köpa i vissa svåra lägen då lagen prövas från fall till fall. Domstolarna sätter praxis och visar vägen som när HD dömde en campingägare för hets mot folkgrupp för att denne satt upp en skylt på vilken det stod ”Zigenare får ej beträda campingen” eller som i fallet med Radio Islam eller som i fallet med pastorn Åke Green.