På Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se uppmanas man svara på frågan ”Var det rätt av den svenska regeringen att hålla Sverige utanför de direkta krigshändelserna under andra världskriget?”

När jag kollade var antalet röstande 1 076 stycken och ställningen ungefär 50/50, 564 röster för ett ja och 512 röster för ett nej. Intressant frågeställning och ännu intressantare är mängden nej röster. Menar folk på allvar att krig hade varit att föredra framför eftergiftspolitiken under andra världskriget? Då var man tydligen tämligen ense. Samlingsregeringen hade ett brett folkligt stöd bakom sig när man till varje pris försökte hålla Sverige utanför kriget.

I slutet av kriget ändrades dock inställningen till en del hos makthavarna då Sverige till och med planerade för en invasion av Danmark om tyskarna hade vägrat kapitulera i krigets slutskede. Det gjorde dem nu inte som tur var.