Wanja Lundby Wedin på S valupptakt Valupptakt

1 200 personer! Stockholms arbetarekommun höll tillsammans med Socialdemokraterna i Stockholms län årsmöte och valupptakt i helgen. Jag var en av dom som gjorde det möjligt, det vill säga jag var funktionär. Min huvuduppgift var att se till att datorerna fungerade som de skulle och hade kontakt med Internet. Men jag hann också med att vara vakt och dessutom värd på den mycket lyckade fest vi hade för dryga 800 personer på Norra Latin under lördagskvällen. Ett enormt drag var det må jag säga.

Även om helgen innehöll mest arbete så hann jag med ett seminarium om skolan. Anne-Marie Lindgren från tankesmedjan Idé & Tendens talade om de ökande klyftorna i den svenska skolan, skillnader som har en tydlig socioekonomisk bakgrund. Där Folkpartiet och Jan Björklund pratar om flum i skolan så tar Lindgren frågorna djupare och nyanserar debatten om skolan. I två rapporter har hon och Idé & Tendens belyst problemen i skolan ur ett socialt perspektiv. Flum? Nej, segregation en rapport om skolans tyngsta problem” är den ena och den andra heter ”Skolorna i Stockholms län, en studie av sociala skillnader” (finns ännu inte på nätet). En av slutsatserna är att betygen stiger i socialt gynnade områdens skolor, står stilla eller sjunker i de socialt missgynnade och orsakerna är snarast sociala än skolinterna.

Jag hann också träffa många bloggkompisar, Magnus Ljungkvist, Johan Sjölander och Nathalie Sundsten Landin var några av dem. Tillsammans med många andra socialdemokrater lyssnade vi på Wanja Lundby-Wedin som bland annat konstaterade att nu sjunker arbetslöshetssiffrorna. Detta tillsammans med det starka valprogram som Stockholms arbetarekommun antog i helgen gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Sedan gör det heller inget att Moderaterna backar ordentligt och socialdemokraterna med stödpartier har återtagit ledningen över den borgerliga alliansen, enligt Skops senaste väljarundersökning. Moderaterna har backat med 3,2 procentenheter sen den senaste undersökningen.