Ytterligare två nya länder har vi nu fått som medlemmar i EU, i och med tolvslaget. För Bulgarien och Rumänien betyder medlemskapet förstås mycket. Främst kanske för att man nu kan lämna den kommunistiska epoken helt bakom sig. En framtid i väst med kulturell förbrödring och bättre ekonomi. EU omfattar nu hela 27 länder och nästa en halv miljard människor. Storslaget….

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , .