Spännarhyttans skola 1926.

Jag kandiderar för socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Stockholm. Min valkrets är Bromma och Kungsholmen, valkrets 2. Skolan är en av de allra viktigaste politiska frågorna anser jag. Om jag blir vald till fullmäktige ska jag arbeta för en kommunal skola av bra kvalité i alla delar av Stockholm. Jag anser att alla har rätten till en bra skola. Nedan utvecklar jag min syn på skolan.

Jag vill ha en modern skola där elever, lärare och övrig personal respekteras. En modern skola där den pedagogiska forskningen får ta plats och det ställs rimliga och rättfärdiga krav på eleverna. Jag vill ha en gemensam skola av utmärkt kvalité med god föräldrasamverkan. Jag anser att det är viktigt med behöriga lärare och att det finns många vuxna i skolan, från vaktmästare till kuratorer och skolsköterskor. Det är viktigt med vuxenkontakt för eleverna, det vill säga en kontakt med andra vuxna än föräldrarna. Jag vill inte ha en skola med så kallad nivågruppering, att man bildar klasser utifrån vilken kunskapsnivå eleverna är på. Jag tror på gemensamma klasser där eleverna kan och får lära av varandra. Jag önskar en radikal upprustning av läraryrkets status med högre löner.

Den svenska skolan rankades som bäst internationellt under sjuttio och åttiotal innan införandet av fristående skolor och uppluckringen av den sammanhållna skolan. Var nionde grundskola är nu en fristående skola och var åttonde gymnasist går i en fristående skola. Jag anser inte att vi ska acceptera fristående skolor med vinstsyfte. Eleverna är inga kunder.

Kort sagt skolan är inte bara till för eliten.

Fotografiet ovan förställer för övrigt min farmors skolklass den 16 april 1926. Hon gick i Spännarhyttans skola som ligger i Västmanland. Klicka på bilden för att se den större!

Jag skriver mera om skola här.

Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om skolan, skolpolitik, pedagogik .