Kontroll av alkoholtillstånd i Bromma

Margareta och Mats på Tillståndsenheten. Kvällen och natten till idag var jag ute med Tillståndsenheten som lyder under Socialtjänstnämnden och polisen i Bromma på något som på kvällstidningspråk skulle ha fått heta ”Spritrazzia i Bromma”. Nåväl, det var inte så dramatiskt och förenklat utan det var mera en tillsyn och kontroll av restaurangers alkoholtillstånd. Myndighetsutövning […]