Rädd för varg

Konflikten varg människa är uppenbar i Sverige. Det är mycket en konflikt mellan myndigheter och boende i glesbygd, mellan landet och storstaden och mellan biologin och jägarna. Det finns uppenbart människor som är rädda att gå ut i skogen på grund av att vi har varg i Sverige. Det är människor som lever på landsbygden […]

Är det dag att prata miljö och klimat igen

Nu händer det lite på fronten för miljö och klimatdebatten. Just nu är miljöminister Andreas Carlgren (c) i Luxemburg och förhandlar om EUs klimatpaket. Och det finns mycket att tycka om regeringens miljöpolitik. Det ser ut som om Carlgren försöker smita från sitt moraliska miljöansvar. En som tycker detta är Jens Holm, EU-palamentariker för vänsterpartiet. […]