Statens institutionsstyrelse, Sis – vilket mörker

Jag har lyssnat på radio idag och förstått att Statens institutionsstyrelse, Sis och dess personal på deras institutioner under regelbundna former använder isolering som bestraffning. Trots att det är olagligt och trots att det är djupt kränkande. Att unga utsatta människor vars förtroende för vuxenvärden är låg redan innan den så kallade vården, att dem […]