Vi har det rätt bra och gott i Sverige. Som nation betraktat lever vi i ett stort välstånd jämför med de flesta andra länder. Vi är få till antalet och därmed inte så trångbodda jämfört med till exempel Holland. Vi lever länge och har inte haft några stora interna eller externa konflikter på evigheter. Vi har dessutom gott om storslagna rekreationsområden och vår miljö är väldigt ren jämfört med den svårt industripåverkade miljön i Kina för att ta ett annat exempel. Ja, så här kunde jag hålla på ett tag och rada upp superlativ. Lite grann som Anders Yngeman och hans blogg ”Bäst i världen” för övrigt. Som han startade för att han var så trött på gnället. Det är jag också med besked. Men det kanske tillhör det politiska spelet? Hur som helst blir gnället tröttsamt och dessutom något märkligt. Gnällarna kunde bemöda sig med att göra en enkel liten omvärldsanalys, tycker man.

Var beror vårt välstånd på? Har vi haft tur eller är det skicklighet? Tur och skicklighet kanske? Är vårt välstånd ett resultat av ett 70-årigt socialdemokratiska styre? Eller har vi vårt välstånd trots detta?

Många frågor att grunna på inför stundande valrörelse. Själv tycker jag mig ha en hel del svar på frågorna. Det gäller nu bara att övertyga väl i valrörelsen.