Det skrivs många listor i dagarna. Listor över ting och saker som har varit viktiga, bra eller dåliga. Kanske jag också ska ta och författa en liten lista? Sagt och gjort på inspiration av Marta Axner så har jag gått igenom mina egna inlägg på denna min blogg sedan starten i maj och jag har kommit fram till att dessa fem håller jag högst bland mina egna postningar.

Mina ambitioner med denna blogg har varit höga och stundtals har stressen över vad jag ska skriva på bloggen varit stor. Särskilt i början då ”blogghypen” var som störst. Nu har tempot lugnat ner sig och jag har börjat hitta en form och en klarare målsättning för min blogg. Jag kommer framöver att alltmer belysa de lokala politiska frågorna. Detta tycker jag är viktigt då jag är aktiv lokalpolitiker och sitter med i stadsdelsnämnden i Bromma.

Jag tänker ta hjälp av både video, så kallad videoblogging och ljud när jag diskuterar de politiska frågorna som berör oss som bor i Bromma. Sedan har vi en kommande valrörelse som jag naturligtvis ska försöka spegla till en del på denna blogg.

År 2005 har varit ett mycket gott år för mig personligen och jag tror att även 2006 blir ett bra år. Den mesta tiden kommer jag att ägna mig åt politiken. Både min fritid och mitt professionella liv kommer att vara uppfylld av detta. Nu i januari kommer jag att flytta in på den för oss socialdemokrater så välbekanta adressen Sveavägen 68 för att fram till oktober bistå Stockholms arbetarekommun med hjälp i IT-frågor.

Gott nytt år önskas alla och en var!