Mina politiska aktiviteter har denna kväll märkbart intensifierats. För ikväll gjorde jag mitt första pass som ersättare i Bromma stadsdelsnämnd. Mina första intryck från kvällens gruppmöte är att det hela var trevligt, lite uppsluppet men med allvar och politisk konfrontation under ytan.

Jag borrar härmed mina rötter allt djupare ner i Brommas mylla. Uppdraget i nämnden ger mig överblick och kunskap om min hembygd. Mycket tillfredsställande är den bestående känslan.