Det är eländigt nu på den alldeles privata fysiska fronten. Det vill säga att jag är kraftigt förkyld med en mycket irriterande hosta som största bekymmer. Jag som har ägnat sommaren och hösten till fysisk aktivitet, jogging och stavgång med bra resultat trodde mig kunna stå över sådant här lidande.

Men vad gör väl det en sådan här dag. Urban Lindstedt haft den goda smaken att publicera förslagen till listor till riksdag, kommunfullmäktige och landsting som Stockholms arbetarekommuns valutskott tagit fram. Att jag hittar mitt eget namn på tionde plats, valkrets 2, kommunfullmäktigelistan är mycket uppmuntrande, glädjande och en kraftig knuff framåt. Kul helt enkelt. Men ännu återstår det en del innan listorna är helt spikade. Så vi får väl se.