s_valcentrum3.jpg

Lowdin.com kan som första publikation publicera unika bilder från socialdemokraternas hemliga valcentrum i Stockholm. Det är härifrån Stockholms socialdemokrater kommer att bedriva sin valrörelse. Användandet av Internet och karikatyrteckningar är bärande delar i en hemlig kampanjstrategi för det kommande valet enligt dokument som Lowdin.com har kommit över.

– Nu gäller det att entusiasmera de stackars valarbetarna, säger en välunderrättad källa från socialdemokraternas hemliga valcentrum.

s_valcentrum2.jpg

s_valcentrum1.jpg