En tur med Stockholms tunnelbana bekräftar läget. En betydande del av reklamen i vagnarna har skolföretag som avsändare. Målgruppen är föräldrar och tonåringar som uppmanas välja rätt väg i livet.

Skolan är en marknad där det är stenhård konkurrens om eleverna och deras resurser. En tuff marknad där så mycket som var femte gymnasieskola, 160 skolor enligt Skolverket kan tvingas stänga då allt fler skolor konkurrerar om allt färre elever. Fram till 2015 kommer elevantalet att minska med 75 000 elever, länk SvD.

Svensk skola idag fokuserar ensidigt på konkurrens. Där finns ingenting som uppmuntrar till samarbete, skolor kommer att slås ut och elever drabbas hårt. Den hårda ideologiseringen av skolan från högern sida slår tillbaka på eleverna i slutändan. Eleverna har rätt till en bra utbildning och debatten framöver måste utgå från det snarare än ideologisk inställning till privat ägande.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , .