SFF, Svenska Fotografers Förbund frågade sin jurist Thomas Riesler om reglerna för bildanvändning på Facebook och Instagram.
Kortfattat kan sägas att Facebook har mycket omfattande rättigheter att hantera din bild hur de vill. Däremot så är möjligheterna för Instagram mindre.
De får exempelvis inte ändra och bearbeta användarens bild. Läs mera på SFF webbplats!