Här är jag då i ett grått och dimmigt Stockholm och följer kongressen på håll. Visst är det trist att inte få vara i händelsernas centrum där besluten fattas. En rad bra beslut kommer att tas. Två beslut som redan är i hamn är dels det om neutral äktenskapslagstiftning. Äntligen skulle man kunna säga.

Vidare ska det bli intressant och se hur satsningen på de äldre tar sig uttryck i debatt och opinion. Tio miljarder kronor ska satsas på äldreomsorgen under tio år. Initierade rapporter från kongressen hittar jag på Maryam Yazdanfar och Magnus Ljungkvists bloggar.

Nedan följer texten och melodin till Arbetets söner. Spelar dom den på kongressen tro?

Arbetets söner
text: Henrik Menander
musik: Nils P. Möller

Arbetets söner sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: “Bed och försaka!”
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod
kampen med glödande känslor och mod.
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
fältropet genom nationerna går:
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!

Melodin hittar du här.