Att förenkla införskaffandet av F-skattsedel har länge varit ett mål för regeringen. I en gemensam motion redan i maj 2006 föreslog de borgerliga partierna att kravet på fler uppdragsgivare ska ”avskaffas omedelbart” för företagare med F-skattsedel. Detta krav återkom sedan även i regeringsförklaringen 2006.

Efter detta har ingenting annat hänt än att regeländringen har visat sig mer komplicerad än vad de borgerliga trodde från en början. Än sak har man dock gjort, man har tillsatt en utredning. Nu har regeringens utredare Christer Sjödin kommit med en rapport som skrinlägger regeringens ”farhågor”.

I direktiven till utredaren framställdes det som ett problem att man måste ha många uppdragsgivare för att få F-skattsedel. Vidare tycktes man anse att detta drabbade kvinnors företagande särskilt hårt.

Men i verkligheten är det få som får avslag för att de bedöms få alltför få uppdragsgivare. En vanlig orsak är i stället att ansökan är så bristfällig att Skatteverket inte kan avgöra om det är självständig näringsverksamhet som personen vill starta.

”Svårigheterna med att erhålla F-skattsedel kan vara mindre än vad som redogjorts för i direktiven”, skriver utredaren.

I själva verket är det 0,5 procent av dem som ansöker om F-skattsedel som får avslag för att de har för få tänkta uppdragsgivare. Dessutom så är andelen avslag större för män än för kvinnor.

Utredaren har själv till och med konstaterat i utredningen att om fler får F-skattsedel och själva ska betala in sin skatt och sociala avgifter ökar risken för skattefusk. Trots allt detta så lägger utredaren Christer Sjödin fram ett nytt lagförslag som innebär att det ska bli lättare att få F-skattsedel.

Också en av utredningens experter, Pia Blank Thörnroos på Skatteverkets rättsavdelning, påpekar i ett särskilt yttrande att utredarens förslag leder till att ”skattefelet” ökar.

Jag har själv haft F-skattesedel sedan 1995 och tycker nog snarare att det är för enkelt att få denna vad det verkar åtrådda skattesedel. De regler och den brist på skyddsnät som tillhör den enkla företagarens vardag gör att det inte är någon barnlek att vara småföretagare. Man bör tänka sig flera gånger om innan man drar iväg och ”blir med företag”. I själva verket misstänker jag att de borgerliga partierna i huvudsak mera är ute efter att kringgå regler om anställningsskydd och kollektivavtal.

Ref. R&D.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant.

0 Responses

  1. Pingback: HBT-sossen
  2. Pingback: In Your Face