Jag besvarade just en enkät från Niklas Svensson och politikerbloggen om mina slutsatser av Europaparlamentsvalet. Jag vart tillfrågad i min roll som socialdemokratisk fritidspolitiker i Stockholm.

Dessa problem måste vi lösa rätt kvickt ……….
Annars har jag svårt att tro på fortsatt maktinnehav och skydd för den välfärdsmodell som arbetarrörelsen har kämpat fram genom årtionden.

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras på Politikerbloggen och TV4.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och annat intressant.