I förra veckan var jag för första gången i mitt liv på en ungdomsmotagning. I och med att jag inte är en ungdom längre så var det i egenskap av fritidspolitiker som jag besökte Västerorts ungdomsmottagning när de hade öppet hus i fredags, den 14:e sep. Öppet hus var påkallad eftersom man flyttat verksamheten till nya lokaler och slagit samman den tidigare verksamheten i Bromma, Hässelby och Vällingby till en enhet. I mångt och mycket alldeles nya förutsättningar för verksamheten med andra ord.

Det var kanske inte så mycket bevänt med den tidigare mottagningen i Bromma. Vad jag har hört så försiggick den i mödravårdens lokaler på brommaplan en gång i veckan. Hårt tryck på de barnmorskor som var i tjänst och ont om tid över för de lite djupare och många gånger nödvändiga samtalen. Nu blir det bättre med ”egna” 2 barnmorskor och 4 kuratorer samt en läkare. Även om jag misstänker att antalet barnmorskor nu är i det mista laget med tanke på att man ska räcka till för två hela stadsdelar. Bara Bromma har 60 000 invånare.

Vad jag vet så fanns det inga ungdomsmottagningar på 80-talet och hade det funnits är frågan om jag verkligen hade vågat gå dit. Det verkar vara klart lättare att komma iväg idag om man är kille. För nu finns det en killmottagning på Västerorts ungdomsmottagning, mellan 14.00 – 16.00 på torsdagar. Det skulle vara kul att få veta hur många killar det är som kommer till mottagningen framöver.

Ett spännande projekt som dem driver på Västerorts ungdomsmottagning är ”Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland gymnasieungdomar och unga vuxna”. Detta projekt grundar sig i vetskapen att de alkoholvanor en person får som vuxen grundläggs i åldern 18 till 25 men att det är först efter 30 års ålder som vanorna blir stabila över tid. Innan vanorna blir permanenta så är det viktigt att hitta personer med riskabla vanor och försöka förändra dessa. Ungdomsmottagning är en bra arena för att försöka nå dessa ungdomar och man har valt att arbeta med en screeningmetod i enkätform som heter AUDIT.

Ett tack till Victoria och Charlotta, kuratorer samt Annika, barnmorska för smörgåstårta, karameller och guidning i fina och nya lokaler.

Länk Västerorts ungdomsmottagning.

Kort information om AUDIT, (pdf).

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , , .