Det har varit något glest mellan mina möten den senaste tiden och som fritidspolitiker blir jag lite nervös om jag inte få gå på åtminstone två möten per vecka. Jag måste vara skadad på något sätt? Hitintills i år har vi bara haft ett möte i stadsdelen. Den riktiga säsongen för möten har alltså inte riktigt börjat ännu kan jag krasst konstatera.
Men snart så, för i nästa vecka har vi två möten med stadsdelsnämnden igen. På tisdag är det gruppmöte inför torsdagens beslutande stadsdelsnämndsmöte. Gruppmöte innebär att förvaltningen kortfattat drar det ekonomiska läget samt presenterar en del ärenden. Därefter så diskuterar de två olika grupperna, s, v och mp för sig och de borgliga för sig de kommande ärendena och upplägget för torsdagen.

Mötena i Bromma stadsdelsnämnd startar med ett öppet forum, en timmes möjlighet för medborgarna att ställa frågor och diskutera med oss fritidspolitiker. Det brukar ofta vara mycket givande frågor och diskussioner. Som mest har det, under min korta tid i nämnden varit ett drygt åttiotal åhörare på en gång. Sedan har vi ett gäng medborgarförslag och skrivelser att ta ställning till. Nedan följer ett utdrag av kommande torsdags medborgarförslag.

Medborgarförslag och skrivelser till mötet i Bromma stadsdelsnämnd den 16 februari 2006.

Klottersanering
Låt återvinningsstationen vid Abrahamsbergs tunnelbanestation
vara kvar
“Hundbajsstationer”
Trafiksituationen på Runsavägen
Anpassning av vägar, gågator och trappor för handikappade och
rörelsehindrade
Åtgärdsförslag mot oansvariga hundägare
Cykelställ vid Åkeshov
Dålig sandning
Bygg gångbroar vid Brommaplan och andra rondeller
Synpunkter angående trafikfrågor och gatumiljön i Bromma
Orimlig hyreskostnad i Blackebergs sjukhem
Gör Lillsjöparken till ett naturreservat

Kom gärna på mötet torsdag den 16 februari 2006 klockan 18.00 i Abrahamsbergsskolan, Gustav III:s väg 2-10. En kort rapport från möte kommer att publiceras på denna blogg.