Svenska Naturskyddsföreningen har i en genomgång av partierna miljöpolitik funnit att moderaternas politik brister mycket stort i miljöhänsyn.

– Moderaterna håller inte ens det lilla de har lovat. Det är de som sticker ut väldigt extremt här. Det oroar oss om det blir en borgerlig seger. En borgerlig miljöpolitik vore katastrof, säger Svante Axelsson som är generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Vad är ett regeringsalternativ utan en försvarbar miljöpolitik värt? Här har moderaterna och de andra borliga partierna inte mycket att sätta emot Göran Perssons gröna folkhem och oljekommission. Alliansen är djupt splittrad i miljöfrågan. KD är det av de fyra partierna som agerat mest i frågan. Man har bland annat bildat en miljögrupp, där bland andra Europaparlamentarikern Anders Wijkman sitter.

Wijkman röstade för en förstärkt kemikaliepolitik på EU-nivå, det så kallade Reach, EU: s nya kemikalielagstiftning. Däremot röstade moderaten Gunnar Hökmark för en försvagning av Reach.

KD-gruppen kan även acceptera miljöskatter på EU-nivå samt bindande regler på EU-nivå vad gäller utsläpp från personbilar och lastfordon något moderaterna motsätter sig. Centern säger sig numera dessutom vara för trängselskatter i Stockholm.

Den enda slutsats som går att dra av detta är att någon gemensam borglig miljöpolitik finns inte. Det vore mer än önskvärt att Alliansen presenterade en sådan innan valet. Annars sviker man väljarna.

Andra som bloggar om miljöpolitik och grönt folkhem.
Johan Sjölander har också valt att uppmärksammat moderaternas usla miljöpolitik.

Denna post publiceras också på Motallians.