Den allmänpolitiska debatten från igår fortsätter idag. Miljön är tema i många av talen och inte bara där. Miljön är på allas läppar numera. Det är bra. Det är nu allvar och socialdemokratin kommer att få bekänna färg i denna fråga. Fram till valet om drygt tre år måste vi visa på konkret innehåll i våra visioner. Det tror jag att vi klarar med Mona Sahlin vid rodret.

Moderaterna har också koll på miljön, tror dem. Dem har i alla fall insett att miljöfrågan blir nästa fråga som man kan vinna val på. Läpparnas bekännelse och kosmetika, precis som inför valet 2006 när man kidnappade jobbfrågan och fick folket att tro på plagiatet, ”Det nya arbetarpartiet”. Var så säkra, dem kommer att kalla sig ”moderaterna de gröna” och hoppas att detta räcker för att lura folket igen. Fredrik Reinfeldt har uttalat att Sverige ju redan gjort så mycket för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Att vi inte behöver satsa hundra procent på vår egen miljö och att klimatfrågan i första hand avgörs av vad Kina och Brasilien gör. Hallå, USA?

Moderaterna kommer inte att göra något åt de verkliga problem. Det är bara att betrakta hanteringen av trängselavgifterna i Stockholm för att inse detta. Avgifter som nu ska användas för att bygga ut motorlederna kring huvudstaden. De avgifter som tas ut för att dämpa biltrafiken på ett håll ska alltså användas för att öka den på andra håll. Logiken haltar betänkligt. Man passar också på att höja avgifterna till kollektivtrafiken så att det blir dyrare för gemene man att nyttja detta gröna framtida transportmedel.

Nu avslutar Marita Ulvskog allmänpolitiska debatten. Diskussionerna som har förts de här två dagarna kommer att ligga till grund för partistyrelsens fortsatta arbete och forma nästa valprogram så småningom.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , , .