Maryam Yazdanfar har flyttat till ny och mycket snygg blogg. Socialdemokrat, feminist, solnabo och en källa till inspiration. Besök hennes blogg, vet ja!