Kristina Axén Olin (m), DN artikel – vill kunna kemiskt kastrera våldtäktsmän som återfaller i brott. Som vanligt så är hon fel ute. Vetenskapen tillbakavisar att kemisk kastrering skulle kunna fungera tillfredsställande för att kunna vara brottförebryggande i de här fallen. Dessutom så har strängare straff en mycket liten effekt på denna typ av brottslighet.

Batonghögern är ute i ogjort väder……

Det här inlägget publiceras också på motallians.se.