Hittills har ungefär 60 miljoner människor smittats och 25 miljoner har dött av hiv-viruset.

Vi tror oss nu veta hur detta fruktade och dödliga virus uppstod. Karin Bojs skriver i en intressant artikel i DN:

Men någon gång runt år 1921 inträffade något avgörande. En person som bar på hivvirus fick en spruta. Den sprutan användes sedan på många andra personer, utan att steriliseras.

Jacques Pepin tror att det hände i samband med att den belgiska kolonialmakten lät bygga en järnväg mellan Kongos inland och kusten. Vid detta järnvägsbygge tvingades över 100 000 män arbeta. Nästan samtliga fick sprutor av mobila sjukvårdsteam, framför allt mot sömnsjuka. Sprutorna steriliserades inte.

Även om vi nu tror oss veta och även om vi ser att nästan hälften av alla behövande får mediciner och antalet nysmittade minskar på många håll så finns det ännu inget bot eller vaccin mot hiv. Det dör fruktansvärda två miljoner människor varje år i aids

Red Ribbon - Internationella aidsdagen 1 december 2011
Idag är det den Internationella aidsdagen då vi världen över hedrar alla de offer för detta hemska virus.

Länkar:
Här kan du läsa mer om ActionAids arbete mot hiv/aids.
HIV facts.
Noaks Ark – Kalendarium för Internationella aidsdagen.

Bloggat:
Åsa Westlund – Arbetet mot HIV Aids forsätter.
Bloggen om utvecklingpolitik – Lite mer optimism på Världsaidsdagen.
Linda K – HIV/AIDS-dagen.
Allt för föräldrar – Det här är Jesica.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant. Läs även NetRoots ….