Jag ser i dagens DN att moderaterna har låtit Riksdagens utredningstjänst (RUT) räkna på vad partiets ekonomiska politik innebär. Vad man kom fram till var att höginkomsttagare får mest pengar. Löntagare som tjänar över 452 000 kronor om året vinner 17 000 kronor på moderaternas förslag. Löntagare som tjänar omkring 150 000 kronor om året får däremot 500 kronor efter skatt. Det visade sig också att män vinner betydligt mer än kvinnor.

Jag kan inte se annat än att moderaterna vill göra livet hårdare för löntagare med låga löner och för kvinnor. Skattsänkningar som kommer de bäst bemedlade till del kostar samhället cirka 250 miljarder. Kostnader som måste tas någonstans ifrån.