För att göra det ännu mera tydligt vilket kravparti och bakåtsträvande parti Folkpartiet är så bidrar jag med en lista krav som partiet framfört i sin svartmålning av dagens svenska skola. Håll i hatten nu kör vi;

Mera ordning och disciplin, tidigare betyg, betyg i flera steg, betyg i uppförande och ordning, flera nationella prov, tidigare nationella prov, skärpt skolinspektion, nivågruppering, bort med elever som mobbar, elever som inte klarar kraven ska gå om ett år, återupprätta lågstadiet, återinför den tvååriga gymnasieskolan, återinför lärlingsutbildningarna, återinför de gamla lärarkategorierna, återinför lågstadielärarutbildningen och återinför speciallärarutbildningen.

– Ljunghill, Svensson, Motbok – om det ideologiska sveket mot skolan

Jag toppar med följande förslag från Folkpartiet:

  • Lärarna ska få rätt att kartlägga och rapportera så kallade ”potentiellt extrema elever” till Säpo. Elever som i en framtid kan komma att utvecklas till muslimska terrorister får man förmoda.
  • Folkpartiet vill att lärarna ger eleverna mer hemläxor.
  • Folkpartiet vill att Svenska Akademien sätter ihop en litterär ”Kanon”. Det vill säga en lista med svenska så kallade klassiker som eleverna måste läsa.
  • Det är Folkpartiet som för Alliansens talan i skolfrågor. Med andra ord så kan vi vänta oss att dessa förslag ramlar över våra elever om Alliansen segrar i valet.

    Vi ser här borgligheten marknadsföra en föråldrad människosyn. Var är tron på eleverna? Och inte minst var är tron på våra lärare? Det verkar som om de tror att tvång är det enda sättet att få eleverna att lära sig något? Borgligheten tror inte längre på våra elevers lust att lära, på deras arbetsglädje och motivation. Lust att lära, arbetsglädje och motivation är de stora drivkrafterna i vårt vuxna arbetsliv, det som får oss att göra ett bra arbete. En återgång till gamla tiders skola ska lösa problemen i skolan är det tänkt. En skola utan lust.

    Borgligheten står för en bakåtsträvande och reaktionär skolpolitik.

    Det här inlägget publiceras också på motallians.se