Internet Explorer har halkat under 90-procentsstrecket i USA medan konkurrenten, öppen källkod-baserade Firefox, närmar sig 7 procent av webbläsarmarknaden. Det är stort på en marknad så dominerad av Microsoft. Det är väl helt enkelt så att när folk väl inser att Explorer är en större säkerhetsrisk och rent allmänt en sämre webbläsare så kommer användandet av Firefox att skjuta ytterligare i höjden.


Get Firefox!