Påven Benedictus XVI accepterar inte homosexuella män. Är det någon som blir förvånad? I ett policydokument från Vatikanen står det att homosexuella män inte bör antas till prästutbildningar, trots att de lever i celibat, eftersom deras läggning vittnar om

”en allvarlig personlighetsstörning som gör dem mindre lämpliga att tjäna i ämbetet”

Detta står att läsa i Kyrkans Tidning.