Jag byggde inte så många sandslott i mina unga dagar. Främst berodde det på att jag tillbringade mina yngsta år vid en klippig kust i Östersjön. Men det har jag något kompenserat som vuxen då jag har byggt ett och annat. Nu tipsar mig Vetenskapsnytt om den perfekta mixen för sandslott. Receptet för framgång på stranden är en del vatten och åtta delar sand.

Det är forskarna, Sarah Nowak och Arshad Kudrolli vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, som har genomfört experiment och utarbetat modeller för hur sandkornen binder till varandra med hjälp av vätska.

En liten längtan till nästa sommar infinner sig hos undertecknad……