Som fritidspolitiker och förtroendevald i stadsdelsnämnden får man regelbundet ta del av stadsdelsförvaltningens utmärkta arbete i form av handlingar av olika slag. Handlingar som ska vara underlag för våra politiska ställningstaganden i nämnden. Häromdagen kom så en gigantisk bunt papper, sex tjocka bruna kuvert budat hem till undertecknads dörr.

Glädjechock, tror ni säkert. Nja, inte riktigt men klart intressant. Särskilt verksamhetsberättelsen med bokslut 2006 ger mig rysningar. Den forna majoriteten har skött sig bra och uppnått målen i de flesta fall. Se själv vad förvaltningen skriver om bland annat:

Ekonomin
Ja, den har vi tagit ansvar för fullt ut. Vi efterlämnar ett sammanlagt överskott på 1 mnkr kronor. Till verksamheter som gått ekonomiskt minus under året är ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Flertalet skolor kan fondera medel, bara två får återbetala medel.

Välfärden
Stadsdelen har i hög grad bidragit till förbättrad välfärd. Barngruppernas storlek har minskats och vi har uppnått våra mål, minus 0,6 barn jämfört med 2005. Totalt hade vi ett genomsnitt på 15,5 barn per avdelning/grupp. Platsgarantin har kunnat hållas förutom vid ett tillfälle.

97% av avgångseleverna blev behöriga till studier på gymnasiets nationella program. Vi är en klart gynnad stadsdel i dessa sammanhang. Detta är en mycket hög nivå, naturligtvis.

Drogvaneundersökningen i Stockholms 2004 skolor visade tyvärr på ett negativt trendbrott i ungdommars konsumtion av alkohol.

Detta var ett snabbt referat. Mer matnyttigt hittar du i själva verksamhetsberättelsen. Du kan själv ladda ner den från förvaltningens hemsida. Länk till dokumentet, PDF-fil.

Vad händer framöver då? Jo, moderaterna har som bekant tagit över verksamheten, makten i stadsdelen och vad detta får för konsekvenser återstår att se. Klart är att vi i stadsdelen redan nu förlorar kontrollen över grundskolan då ansvaret flyttas in till Utbildningsnämnden, Stadshuset. Samma öde drabbar också förvaltningen över vägar och trafikmiljö som flyttar in till Trafiknämnden.

Moderaterna drar också ner försörjningstödet, det som vi i den forna majoriteten gick back på och så drar dom ner arbetsmarknadåtgärderna.

Du kan vara med och påverka oss politiker i stadsdelen. Lägg ett medborgarförslag, passa på att klaga eller lämna synpunkter. Detta gör du lätt via förvaltningens hemsida, länk här.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , , .