Jag är sent på plats idag. När jag kommer till kongressen talar vår nyvalda partiledare.

Mona är bra. Hon talar engagerat, angeläget och med siktet på framtiden. Konkret och praktiskt, nu kör vi. Talet omfattar mycket, jag fäster mig bland annat vid hennes ord om våra barns utsatthet i dagens samhälle, eller som hon ”våra ungar”.

Mera kommer.

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , .