Om någon timme, 18.00-20.00 så finns det möjligheter att chatta med oss lokala politiker i Bromma. Aktuella frågor som kommer att komma upp är säkerligen skolan och förskolan.

Här är adressen till chattsidan – http://81.92.65.172/stockholm/public/

Detta är i korthet några av de punkter vi hoppas kunna ta upp och chatta med medborgarna om.

Vi socialdemokrater i Bromma vänder vi oss emot den centralisering av skolan man nu genomför då man för över ansvaret för grundskolan till utbildningsförvaltningen. Vi har tidigare i hög grad kunnat påverka och göra egna prioriteringar inom exempelvis skolan här i Bromma. Det kan vi inte nu.

I praktiken så innebär flytten av skolan till utbildningsnämnden att man för 2007 kommer skära ner skolans resurser med 32,7 miljoner kronor. Detta görs för att kunna finansiera skattesänkningen.

Vi anser att uppdelningen av Stockholm i 18 stadsdelsnämnder ska vara kvar. Närdemokratin och den lokala förankringen är viktig. Stadsdelsförvaltningarna bör kunna fungera som medborgarnas ”en dörr in” till hela staden och dess service.

Förvaltningen satsar 2% mer, 7 miljoner extra i vår utöver schablonen på skolan här i Bromma. Bland annat riktat mot barn med särskilda behov. S undrar vad som händer med dessa pengar i höst. Finns inte detta behov då?

Borgarna har genom att tidigare sagt nej till att bygga förskoleavdelningar försatt sig i en situation där barnomsorgs garantin kan bli svår att klara. Vi klarar med nöd och näppe januari. Februari blir svårare. Moderaterna har lovat att både klara garantin och klara maximalt 14 barn i småbarnsgrupperna.

Vi påbörjar ett budget och verksamhetsår med mycket osäkerhet. Vad händer med skolan i höst, med elever med behov av särskilt stöd, hur mycket kan vi skära ner i försörjningsstödet och hur många arbetssökanden får arbete i vår stadsdel? Många osäkra faktorer där majoriteten redan räknat hem
eventuella vinster. Vinster som plöjs ner i skattesänkningar.

Här är adressen igen till chattsidan – http://81.92.65.172/stockholm/public/

Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , , .