Glädjande så har den nystartade gruppbloggen Oppositionen.se rivstartat och skapat sig en plats i den så kallade bloggsfären. Drygt 5 400 besök hitintills i oktober och omnämnande i media. Dagens media och Dagens Arbete har uppmärksammat Oppositionen.se och kollegan Granska borgarna de senaste dagarna.

Detta inlägg är pingat på Intressant.se. Andra bloggar om oppositionen, gruppbloggar.