Bonnier News, som äger Dagens Nyheter och Expressen och en rad andra tidskrifter och tidningar som Sköna Hem och Allt om mat har skickat ut nya avtalsvillkor till sina frilansande underleverantörer.

Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Bildleverantörernas Förening och Journalistförbundet har nu skrivit ett brev där de avråder sina medlemmar att underteckna dessa avtalsvillkor.

“Avtalet är oskäligt och undandrar frilansens möjligheter att försörja sig som självständig företagare inom mediebranschen”, står det i brevet som organisationerna har skickat ut.

Jag är frilansfotograf och verkar i en tuff bransch med knivskarp konkurrens och dålig lönsamhet. Inte blir det bättre av sådana här “fulavtal”.
I avtalsvillkoren står det bland annat den frilansande avtalsparten inte har rätt att själv använda materialet – till exempel skulle frilansen vara förhindrad att lägga ut arbetet på sin egen webbplats, använda det i en portfolio eller sälja det till andra kunder.

Och skriver en inte under så får en inga fler uppdrag från någon av alla Bonnier News titlar.

Källor: Se SFF – Bonniers frilansavtal är maktfullkomliga och SVT – Branschorganisationer protesterar mot Bonnier News frilansavtal!