Hur många av oss föräldrar vet vad våra barn gör när dem är på nätet, Internet? Nätet öppnar för både social och utvecklande samvaro och för motsatsen destruktiva beteenden som mobbing, hot och trakasserier. Tyvärr så finns det en alltför stor del av det senare.

Bris som igår publicerade en studie av samtal och mejl om Internet, IT och mobiltelefoni menar att det saknas närvarande och ansvarstagande vuxna omkring barnen i deras vardagliga nyttjande av Internet och IT. Bris har analyserat hela 1 100 samtal och mejl som kommit in till dem och funnit att barnen har mycket av oro kring personliga bilder och filmer som lagts ut på nätet.

Om man vill vara en viktig vuxen för barn och ungdomar så måste man också visa nyfikenhet och skaffa sig mer information och kunskap, säger Ingela Thalén, BRIS förbundsordförande.

Ladda ner studien “Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner?” på www.bris.se

Läs debattartikel i GP.
Detta inlägg är pingat på intressant.

Andra bloggar om: , , , , , .