Konungariket Sverige har aldrig varit jämlikt och kommer väl inte heller i framtiden att vara ett land där alla har samma möjligheter att leva och skapa ett hyggligt liv. Ändå är det där målsättningen måste ligga, att alla ska ha samma möjligheter till ett hyggligt liv. Denna övertygelse bygger jag min politiska gärning på. Den svenska högern med moderaterna i spetsen däremot arbetar i direkt motsatt riktning. Mer resurser till dem som redan har och mindre till dem som har lite.

Klyftan mellan dem som har ett arbete, en förmåga att arbeta och dem som av många olika anledningar tvingas stå bredvid växer. Detta är en medveten politik från högerns sida och detta sker oavsett vad anledningen till oförmågan är.

”Det ska löna sig bättre att arbeta, och det ska löna sig mer att arbeta än att inte göra det”, är högerns budskap.

LO-Tidningen beskriver idag de växande klyftorna och konstaterar att många i dagens Sverige har fått det avsevärt mycket bättre ekonomiskt på senare tid. Vinnaren är den typiske Stockholmaren. En person som äger sitt boende och kan dra nytta av sänkta räntor och slopad fastighetsskatt. Vinnarna är hushållen där bägge har ett jobb.

Förlorarna bor exempelvis i Blekinge eller Västsverige och har mist sina jobb i verkstadsindustrin. Skyddsnäten för dem som är arbetslösa och sjuka har försämrats under många år. Taket i a-kassan har sänkts och högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen har inte höjts sedan 2002.

Att i samma andetag prata om välfärd samtidigt som man medvetet försämrar för en mycket stor del av befolkningen rimmar illa med min uppfattning korrekt mänskligt beteende. Jämlikhet är ett ord vi aldrig kommer att få se i högerns vokabulär och propaganda.

Bloggat:
Peter Andersson – Redovisa utanförskapet för väljarna, Reinfeldt. – Även om det kommer att svida
Kristian Krassman – Det som inte skulle bita sig fast, biter hårt

Media:
LO-Tidningen – FAKTA plus och minus i krisens Sverige

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant.