HIV positive AIDS activist Chad - Credit: UNAIDS/Hervé Vincent-AVECC
Hiv positiv aids aktivist från NGO in Sarh, Chad.
Credit: UNAIDS/Hervé Vincent-AVECC

Jag var och lyssnade på Lars O. Kallings, professor i medicinsk mikrobiologi och bitr. generalsekreterare i FN samt Kofi Annans aids-sändebud idag. Kallings höll ett lågmält och välformulerat anförande om aids och hiv. Bland annat citerade han Kofi Annan som sagt att aids har en kvinnas ansikte. Detta säger han på grund av att smittan har feminiserats, det blir fler och fler kvinnor som smittas. I Afrika är majoriteten av de smittade kvinnor och därav smittas också många barn. Under 2005 beräknas 570 000 barn ha dött av aids.

Länk till AIDS Epidemic Update December 2005 – special rapport om hiv prevention.