Idag uppmärksammar världssamfundet AIDS/HIV. Mer än två miljoner ungdomar mellan 10 och 19 år lever idag med HIV.

Artem, 14 från Odessa, Ukraina är en av dessa många unga människor som har smittats med HIV och som behöver stöd.

WHO campaigns – World AIDS Day – 1 December 2013
Noaks Ark, Aidsdagen

Foto: ©UNICEF/NYHQ2005-1826/Pirozzi