Hoppborg på valturne 2006

Visst är det väl så att varje seriös valrörelse/turné måste innehålla en hoppborg? I dag var det dags för den Stora FESTiVALen på Tranebergsängen, Bromma. Vi hade beställt soligt väder och så det vart. Hoppborgen var populär som ni kan se på bilden.

I Bromma satsar vi socialdemokrater hårt på den unga generationen. I vårt valprogram för den kommande mandatperioden så vill vi fortsätta utbyggnaden av förskolan, vi kommer att ytterligare minska barngrupperna samt utveckla fritidsklubbar och fritidshem. Vi vill vidare ha fler vuxna i skolan och en ökad satsning på prevention mot droger. Livskunskap och föräldrautbildningar är också något som vi tycker hör hemma i skolans värld.

Jag tycker att det inte kan satsas nog mycket på våra barn och ungdomar. Det är det bästa sättet att undvika att människor hamnar i missbruk och kriminalitet. Jag har under en kort tid arbetat som kriminalvårdare och där träffat unga killar vars öde har kunnat vara annorlunda om det rätta stödet funnits tidigt i deras liv. Vi behöver fler vuxna och manliga förebilder för dessa killar. Dessa unga killar har etsat sig fast i mitt minne.