Sveriges stora välstånd

Vi har det rätt bra och gott i Sverige. Som nation betraktat lever vi i ett stort välstånd jämför med de flesta andra länder. Vi är få till antalet och därmed inte så trångbodda jämfört med till exempel Holland. Vi lever länge och har inte haft några stora interna eller externa konflikter på evigheter. Vi […]