Vad ska vi tro om USA?

Sex döda samt ett antal skadade är resultatet efter lördagens hemska skottdåd i Tucson, Arizona, USA. Kongressledamoten Gabrielle Gifford, en federala domare och en nioårig flicka är bland offren. Flickan lär dessutom vara född den 11 september, 2001. Barack Obama vann ett mycket betydelsfullt val den 4 november 2008 och vi var många, väldigt många […]

Massivt våld i Tehran, Baharestan

Otäckt. En kvinna rapporterar till CNN om säkerhetstruppernas våld mot fredliga demonstranter. Vad gör vi och vad gör vår regering? Citat – ThreatsWatch.Org – Unimaginable Horror In Tehran Today: From the live blogger’s eyewitness account: >More than 10.000 Bassij Milittias get position in Central Tehran, including Baharestan Sq. >Army Helycopters flying over Baharestan and Vali […]

Statens institutionsstyrelse, Sis – vilket mörker

Jag har lyssnat på radio idag och förstått att Statens institutionsstyrelse, Sis och dess personal på deras institutioner under regelbundna former använder isolering som bestraffning. Trots att det är olagligt och trots att det är djupt kränkande. Att unga utsatta människor vars förtroende för vuxenvärden är låg redan innan den så kallade vården, att dem […]

Barn far illa i Bromma, i Sverige och i Världen

En mamma i Bromma har misshandlat sina tre barn så till den milda grad att hon häktats. Jag känner fallet då jag sitter i sociala delegerade i Bromma, eg. socialnämnden. Jag ska inte gå in på det något djupare av förståeliga skäl annat än att säga att det är mycket uppskakande. Men jag vill dela […]

Är ungdomsvåldet obegripligt

Nej, det kan det knappast vara. Våldets orsaker kan förklaras med bristen på poliser, frånvarande vuxna, dålig belysning på vägar och torg, fritidsgårdar, lärare, psykologer och socialtjänst. Eller alkohol, droger, stress, videovåld och dataspel. Monica Dahlström-Lannes, f d våldsbrotts­utredare, skriver i ett inlägg på SvD.se Brännpunkt om barnes utsatthet och att många barn faktiskt är ”föräldralösa”. […]