Är ungdomsvåldet obegripligt

Nej, det kan det knappast vara. Våldets orsaker kan förklaras med bristen på poliser, frånvarande vuxna, dålig belysning på vägar och torg, fritidsgårdar, lärare, psykologer och socialtjänst. Eller alkohol, droger, stress, videovåld och dataspel. Monica Dahlström-Lannes, f d våldsbrotts­utredare, skriver i ett inlägg på SvD.se Brännpunkt om barnes utsatthet och att många barn faktiskt är ”föräldralösa”. […]