Våra tjejer mår piss

Stockholms socialtjänstförvaltning och utbildningsförvaltning genomför vartannat år Stockholmsenkäten, en undersökning av riskbeteenden bland elever i grundskolor och gymnasier. Sammanlagt har 253 skolor i Stockholms län deltagit i undersökningen. I Stockholms stad deltog 62 kommunala grundskolor och 24 kommunala gymnasier. Friskolorna i Stockholms stad deltog på frivillig basis. 46 skolor (18 grundskolor och 28 gymnasieskolor) deltog […]