Moderaterna misslyckas med Jobben

Ett tredjedels år har förflutit av 2008 och det är dags för Tertialrapport 1. En Tertialrapport är en rapport som redovisar stadsdelnämndens verksamhet under fyra månader. Nu ska min nämnd i Bromma redovisa resultatet av årets fyra första månader. För detta har vi ett extra möte i morgon tisdag. Det är mer spännande än det […]